English  |  فارسی
امروز چهارشنبه ۳ بهمن ۱۳۹۷
توان افزایش بدنه میحط زیست دردستور کاراست

توان افزایش  بدنه میحط زیست دردستور کاراست.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به دو سطح ماموریت درون سازمانی و فرادستگاهی، فرابخشی و فرا قوه ای سازمان متبوع خود، گفت: از این رو هدف گذاری سازمانی برای ارتقاء دانش و تخصص و توان افزایی کارکنان به منظور اجرای بهتر و شایسته تر نقش راهبری محیط زیست است، با جدیت دنبال می شود.

به گزارش ایلنا، معصومه ابتکار معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست جشنواره شهیدرجائی و تقدیر از مدیران وکارکنان ادارات کل استانی و دفاتر برگزیده سازمان محیط زیست، گفت: جشنواره شهید رجائی و ارزیابی و ارزشیابی عملکرد دولت، مدیران و کارکنان پیش از آنکه یک مراسم تشریفاتی باشد، نظامی برای سنجش و ارزیابی عملکرد با هدف افزایش کارآمدی است.

ابتکار با بیان اینکه هر وزارتخانه و نهادی دارای مسئولیت ها، تکالیف و وظایف ویژه ای است و باید در حوزه تکالیف و مسئولیت های خود پاسخگو باشد، اظهار کرد: ایفای درست نقش ها و انجام دقیق وظایف و مسئولیت ها منجر به ارتقاء کارآمدی دولت ها در حکمرانی و اداره کشور می شود.

وی با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر وظیفه خدمت رسانی دولت ها، افزود: خدمت رسانی مفید و موثر در حطیه تکالیف، وظایف و مسئولیت ها که بر اساس قانون بر عهده دولت و نهادهای مرتبط است، از وظایف دولت به عنوان نهادی برخواسته از رای مردم و قانون است.

معاون رئیس جمهور ضمن تاکید بر اینکه دولت تنها به معنای دیوان سالاری و رفت و برگشت منابع مالی و انسانی نیست، تصریح کرد: میزان تحقق اهداف، دستیابی به شاخص های تعیین شده و استاندارد و کارآمدی معانی عمیقی است که نظام های دولتی باید دنبال کنند.

این مقام مسئول ضمن یادآوری اینکه محیط زیست و توسعه پایدار از جمله شاخص ها و ملاک های سنجش دولت ها و حکمرانی و حکمروایی مطلوب آن ها است، خاطرنشان کرد: در نگاه جهانی، طبیعت به عنوان سرمایه طبیعی تعریف می شود که با مدیریت درست و غفلت و بی توجهی، توان تجدیدپذیری و تولید ثروت دارد و با مدیریت غلط، نابود می شود.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: امروزه، حکمرانی با محیط زیست پیوند خورده است زیرا نگاه به محیط زیست از ثروت به سرمایه تغییر کرده و همگان متوجه شده اند که در صورت بی توجهی به محیط زیست، باید متحمل چه خساراتی در حوزه های اجتماعی، اقتصادی و سلامتی شوند.

ابتکار تاکید کرد: این موضوع در کشور ما که طی زمان های مختلف به دلایل متعددی همچون تحولات سیاسی و اجتماعی، محیط زیست و توسعه پایدار مورد غفلت و بی توجهی واقع شده، از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.

معاون رئیس جمهور ضمن ابراز خرسندی از درک مشترک ایجاد شده در کشور برای حفظ محیط زیست، خاطرنشان کرد: سیاست های کلی محیط زیست نظام که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد، خط مشی دقیق، روشن و ملی حوزه محیط زیست برای تمام قوا، دستگاه ها و وزارتخانه ها و نهادهای عمومی و مردم است.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اعلام این خبر که به زودی گزارشی از میزان تحقق سیاست های ابلاغی رهبر معظم انقلاب بر اساس ساختارها و چارچوب های ابلاغی توسط معاون اول رئیس جمهور منتشر خواهد شد، گفت: در حال جمع آوری گزارش عملکرد دستگاه ها بر اساس وظایف احصاء شده هستیم و به زودی گزارش نهایی منتشر خواهد شد.

وی اشاره ای هم به نشست کمیته راهبردی توسعه پایدار با حضور معاونان و مدیران ارشد دستگاه های مرتبط داشت و اظهار کرد: همگرایی ملی و مشارکت جمعی نهادها و دستگاه های مختلف دولتی که در بخش های مختلف مسئولیت دارند منجر بدان شد که موضوع توسعه پایدار از سطح حرف و کاغذ به برنامه و اقدام عملی تبدیل شود و در مسیر درستی قرار گیرد.

ابتکار ضمن تاکید بر نقش هماهنگی و راهبری سازمان حفاظت محیط زیست در حوزه های مختلف، تصریح کرد: به همین دلیل یکی از اهداف و برنامه های مهم، تمرکز و تلاش برای توانمندسازی بدنه سازمانی است و از همین رو، تمرکز جدی بر موضوع آموزش و ارتقاء کارکنان اعم از مدیران، معاونان، کارشناسان و محیط بانان صورت گرفت.

معاون رئیس جمهور با اشاره به دوره های آموزشی ملی و بین المللی برگزار شده برای توانمندسازی بدنه کارشناسی سازمان حفاظت محیط زیست، گفت: به ویژه همکاری های آموزشی بین المللی بی نظیر است.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: تمامی تفاهم نامه های بین المللی سازمان حفاظت محیط زیست اجرایی شده و به ویژه بندهای آموزشی این تفاهم نامه ها که در راستای هدف گذاری سازمانی برای ارتقاء دانش و تخصص و توان افزایی کارکنان به منظور اجرای بهتر و شایسته تر نقش راهبری محیط زیست است، با جدیت دنبال می شود.

به گفته وی، سازمان حفاظت محیط زیست برخوردار از دو سطح ماموریت درون سازمانی و فرادستگاهی، فرابخشی و فرا قوه ای است و از این رو توانمندسازی، افزایش مهارت و تخصص و دانش کارکنان ضروری است.

ابتکار با بیان اینکه به فراخور اعتبارات موجود، تلاش جدی برای تامین امکانات و تجهیزات در مناطق و ستاد سازمان حفاظت محیط زیست شکل گرفت، اظهار کرد: در همین راستا تلاش کردیم تا بهبود، بازنگری، تسهیل، ارتقاء و افزایش کارایی فرآیندهای اداری را نیز داشته باشیم و البته برای دستیابی به اهداف دولت الکترونیک نیز گام های خوبی برداشته شد.

معاون رئیس جمهور اشاره ای هم به موضوع سلامت اداری و جایگاه حاکمیتی و نظارتی سازمان حفاظت محیط زیست داشت و خاطرنشان کرد: برای ما سلامت اداری از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و نظارت بدون اغماض داریم.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: به واسطه مسئولیت ها و تکالیف سازمانی و جایگاه مهم و حساس محیط زیست، کوچکترین اغماض یا غفلتی می تواند منجر به تخلف و خسارتی بزرگ شود و به همین دلیل محیط زیست یکی از بهترین و سالم ترین دستگاه های دولتی است.

وی تاکید کرد: این به معنای بدون نقص و خطا بودن نیست و البته ضروری است که نقاط ضعف نیز شناسایی و رفع شود زیرا همه از شخص من تا محیط بانان همواره در حال حرکت، باید بدانیم که امانت داریم و باید مراقب باشیم تا خیانت در امانت نداشته باشیم.

ابتکار در ادامه با اشاره به ویژگی های مسلمانی، گفت: بر اساس احادیث، امانت داری، وفای به عهد و راستگویی سه نشانه یک مومن و مسلمان واقعی است.

معاون رئیس جمهور ضمن بیان این مطلب که نشان مسلمانی، نشان انسانیت است و در ذات خود دارای امانت داری است، گفت: در سیستم اداری  و دولتی، ما وقت خود را معامله کردیم و امانتی گرفتیم و عهدی بستیم و قطعا وفای به عهد از نشانه های مسلمانی است که هیچ دلیل و سختی و مانعی نباید منجر به شکستن این عهد شود.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: نتیجه بخش ترین و تاثیرگذارترین شیوه تعالی، تعالی فردی و خودشکوفایی است و ما نیز در کنار هم و با هدف متعالی مشترک، درون خود را مبنای تعالی و شکوفایی قرار می دهیم.

به گفته وی، راستگویی سومین ویژگی مسلمانی است و البته همه ما گاهی این ها را اشتباه می گیریم و خطاهایی را مرتکب می شویم که باید تلاش کنیم تا آن ها را جبران کنیم.

ابتکار ضمن تاکید بر این موضوع که کارآمدی دستگاه ها و نهادها وابسته به کارآمدی افراد شاغل در آن است، تصریح کرد: همه باید برنامه ریزی و هدف گذاری کوتاه و میان و بلند مدت داشته باشیم تا بتوانیم بسنجیم که به چه میزان پیشرفت و موفقیت دست پیدا کرده ایم و چه اصلاحات و تغییراتی نیاز داریم تا در نهایت به تعالی سازمانی نیز کمک کنیم.

وی خاطرنشان کرد: خلاقیت، انگیزه و خودشکوفایی درونی از محورهای مهم کارآمدی است.

معاون رئیس جمهور اشاره ای هم به تلاش های صورت گرفته برای بهبود شرایط معیشتی کارکنان سازمان حفاظت محیط زیست داشت و خاطرنشان کرد: اگرچه پیشرفت های خوبی در این زمینه هست اما هنوز چالش هایی وجود دارد که باید با حرکت در مسیر و چارچوب قانون و اختیارات، برای رفع آن ها تلاش کرد.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست از انگیزه متعالی و فداکاری کارکنان محیط زیست گفت و افزود: کارکنان ستادی و استانی هر کدام به فراخور مسئولیت ها و تکالیف خود، موانع و سختی های نیز دارند.

به گفته وی، شرایط کنونی و همگرایی ایجاد شده میان دولت و سایر قوا در موضوع محیط زیست، فرصت مغتنمی است که باید به نفع محیط زیست کشور مورد استفاده قرار گیرد.  

گفتنی است، سید محمد مجابی معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست، مرتضی فرید مدیرکل دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات سازمان حفاظت محیط زیست، احمدرضا لاهیجان زاده مدیرکل حفاظت محیط زیست استان خوزستان و مجید کیان پور نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس شورای اسلامی از دیگر سخنرانان این مراسم بودند. همچنین در پایان این مراسم از کارکنان برتر استانی و ستادی سازمان حفاظت محیط زیست تقدیر شد.

تاریخ خبر:چهارشنبه 1395،6،17منبع: خبرگزاری ایلنا

مطالب دیگر
:: جزئیات حادثه آتش‌سوزی یک واحد آموزشی در زاهدان‌ ‌
:: آخرین اخبار از واژگونی اتوبوس دانشجویان علوم تحقیقات
:: همايش سالانه بازرسان كار استان تهران با رويكرد محيط كار ايمن و صيانت از نيروي كار برگزار شد
:: قاتل خاموش جان ۱۰۸نفر را گرفت
:: ۹ کشته در حریق مرگبارِ معدن در روسیه
:: ساختمان‌های قدیمی همدان ایمنی ندارد
:: ضرورت برنامه‌ریزی برای ایجاد ارزش افزوده از گیاهان دارویی
:: اکثر مدارس خرم آباد نا ایمن هستند
:: پرندگان تلف شده پارک ملی بوجاق جمع آوری شدند
:: خرید تجهیزات برای محیط بانان به مبلغ ۴۰ میلیارد تومان
آمار کل بازدید کننده ها : 834056
بازدید کننده های امروز : 1213
تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت محفوظ می باشد .
طراحی سایت