English  |  فارسی
امروز چهارشنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۷
توان افزایش بدنه میحط زیست دردستور کاراست

توان افزایش  بدنه میحط زیست دردستور کاراست.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به دو سطح ماموریت درون سازمانی و فرادستگاهی، فرابخشی و فرا قوه ای سازمان متبوع خود، گفت: از این رو هدف گذاری سازمانی برای ارتقاء دانش و تخصص و توان افزایی کارکنان به منظور اجرای بهتر و شایسته تر نقش راهبری محیط زیست است، با جدیت دنبال می شود.

به گزارش ایلنا، معصومه ابتکار معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست جشنواره شهیدرجائی و تقدیر از مدیران وکارکنان ادارات کل استانی و دفاتر برگزیده سازمان محیط زیست، گفت: جشنواره شهید رجائی و ارزیابی و ارزشیابی عملکرد دولت، مدیران و کارکنان پیش از آنکه یک مراسم تشریفاتی باشد، نظامی برای سنجش و ارزیابی عملکرد با هدف افزایش کارآمدی است.

ابتکار با بیان اینکه هر وزارتخانه و نهادی دارای مسئولیت ها، تکالیف و وظایف ویژه ای است و باید در حوزه تکالیف و مسئولیت های خود پاسخگو باشد، اظهار کرد: ایفای درست نقش ها و انجام دقیق وظایف و مسئولیت ها منجر به ارتقاء کارآمدی دولت ها در حکمرانی و اداره کشور می شود.

وی با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر وظیفه خدمت رسانی دولت ها، افزود: خدمت رسانی مفید و موثر در حطیه تکالیف، وظایف و مسئولیت ها که بر اساس قانون بر عهده دولت و نهادهای مرتبط است، از وظایف دولت به عنوان نهادی برخواسته از رای مردم و قانون است.

معاون رئیس جمهور ضمن تاکید بر اینکه دولت تنها به معنای دیوان سالاری و رفت و برگشت منابع مالی و انسانی نیست، تصریح کرد: میزان تحقق اهداف، دستیابی به شاخص های تعیین شده و استاندارد و کارآمدی معانی عمیقی است که نظام های دولتی باید دنبال کنند.

این مقام مسئول ضمن یادآوری اینکه محیط زیست و توسعه پایدار از جمله شاخص ها و ملاک های سنجش دولت ها و حکمرانی و حکمروایی مطلوب آن ها است، خاطرنشان کرد: در نگاه جهانی، طبیعت به عنوان سرمایه طبیعی تعریف می شود که با مدیریت درست و غفلت و بی توجهی، توان تجدیدپذیری و تولید ثروت دارد و با مدیریت غلط، نابود می شود.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: امروزه، حکمرانی با محیط زیست پیوند خورده است زیرا نگاه به محیط زیست از ثروت به سرمایه تغییر کرده و همگان متوجه شده اند که در صورت بی توجهی به محیط زیست، باید متحمل چه خساراتی در حوزه های اجتماعی، اقتصادی و سلامتی شوند.

ابتکار تاکید کرد: این موضوع در کشور ما که طی زمان های مختلف به دلایل متعددی همچون تحولات سیاسی و اجتماعی، محیط زیست و توسعه پایدار مورد غفلت و بی توجهی واقع شده، از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.

معاون رئیس جمهور ضمن ابراز خرسندی از درک مشترک ایجاد شده در کشور برای حفظ محیط زیست، خاطرنشان کرد: سیاست های کلی محیط زیست نظام که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد، خط مشی دقیق، روشن و ملی حوزه محیط زیست برای تمام قوا، دستگاه ها و وزارتخانه ها و نهادهای عمومی و مردم است.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اعلام این خبر که به زودی گزارشی از میزان تحقق سیاست های ابلاغی رهبر معظم انقلاب بر اساس ساختارها و چارچوب های ابلاغی توسط معاون اول رئیس جمهور منتشر خواهد شد، گفت: در حال جمع آوری گزارش عملکرد دستگاه ها بر اساس وظایف احصاء شده هستیم و به زودی گزارش نهایی منتشر خواهد شد.

وی اشاره ای هم به نشست کمیته راهبردی توسعه پایدار با حضور معاونان و مدیران ارشد دستگاه های مرتبط داشت و اظهار کرد: همگرایی ملی و مشارکت جمعی نهادها و دستگاه های مختلف دولتی که در بخش های مختلف مسئولیت دارند منجر بدان شد که موضوع توسعه پایدار از سطح حرف و کاغذ به برنامه و اقدام عملی تبدیل شود و در مسیر درستی قرار گیرد.

ابتکار ضمن تاکید بر نقش هماهنگی و راهبری سازمان حفاظت محیط زیست در حوزه های مختلف، تصریح کرد: به همین دلیل یکی از اهداف و برنامه های مهم، تمرکز و تلاش برای توانمندسازی بدنه سازمانی است و از همین رو، تمرکز جدی بر موضوع آموزش و ارتقاء کارکنان اعم از مدیران، معاونان، کارشناسان و محیط بانان صورت گرفت.

معاون رئیس جمهور با اشاره به دوره های آموزشی ملی و بین المللی برگزار شده برای توانمندسازی بدنه کارشناسی سازمان حفاظت محیط زیست، گفت: به ویژه همکاری های آموزشی بین المللی بی نظیر است.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: تمامی تفاهم نامه های بین المللی سازمان حفاظت محیط زیست اجرایی شده و به ویژه بندهای آموزشی این تفاهم نامه ها که در راستای هدف گذاری سازمانی برای ارتقاء دانش و تخصص و توان افزایی کارکنان به منظور اجرای بهتر و شایسته تر نقش راهبری محیط زیست است، با جدیت دنبال می شود.

به گفته وی، سازمان حفاظت محیط زیست برخوردار از دو سطح ماموریت درون سازمانی و فرادستگاهی، فرابخشی و فرا قوه ای است و از این رو توانمندسازی، افزایش مهارت و تخصص و دانش کارکنان ضروری است.

ابتکار با بیان اینکه به فراخور اعتبارات موجود، تلاش جدی برای تامین امکانات و تجهیزات در مناطق و ستاد سازمان حفاظت محیط زیست شکل گرفت، اظهار کرد: در همین راستا تلاش کردیم تا بهبود، بازنگری، تسهیل، ارتقاء و افزایش کارایی فرآیندهای اداری را نیز داشته باشیم و البته برای دستیابی به اهداف دولت الکترونیک نیز گام های خوبی برداشته شد.

معاون رئیس جمهور اشاره ای هم به موضوع سلامت اداری و جایگاه حاکمیتی و نظارتی سازمان حفاظت محیط زیست داشت و خاطرنشان کرد: برای ما سلامت اداری از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و نظارت بدون اغماض داریم.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: به واسطه مسئولیت ها و تکالیف سازمانی و جایگاه مهم و حساس محیط زیست، کوچکترین اغماض یا غفلتی می تواند منجر به تخلف و خسارتی بزرگ شود و به همین دلیل محیط زیست یکی از بهترین و سالم ترین دستگاه های دولتی است.

وی تاکید کرد: این به معنای بدون نقص و خطا بودن نیست و البته ضروری است که نقاط ضعف نیز شناسایی و رفع شود زیرا همه از شخص من تا محیط بانان همواره در حال حرکت، باید بدانیم که امانت داریم و باید مراقب باشیم تا خیانت در امانت نداشته باشیم.

ابتکار در ادامه با اشاره به ویژگی های مسلمانی، گفت: بر اساس احادیث، امانت داری، وفای به عهد و راستگویی سه نشانه یک مومن و مسلمان واقعی است.

معاون رئیس جمهور ضمن بیان این مطلب که نشان مسلمانی، نشان انسانیت است و در ذات خود دارای امانت داری است، گفت: در سیستم اداری  و دولتی، ما وقت خود را معامله کردیم و امانتی گرفتیم و عهدی بستیم و قطعا وفای به عهد از نشانه های مسلمانی است که هیچ دلیل و سختی و مانعی نباید منجر به شکستن این عهد شود.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: نتیجه بخش ترین و تاثیرگذارترین شیوه تعالی، تعالی فردی و خودشکوفایی است و ما نیز در کنار هم و با هدف متعالی مشترک، درون خود را مبنای تعالی و شکوفایی قرار می دهیم.

به گفته وی، راستگویی سومین ویژگی مسلمانی است و البته همه ما گاهی این ها را اشتباه می گیریم و خطاهایی را مرتکب می شویم که باید تلاش کنیم تا آن ها را جبران کنیم.

ابتکار ضمن تاکید بر این موضوع که کارآمدی دستگاه ها و نهادها وابسته به کارآمدی افراد شاغل در آن است، تصریح کرد: همه باید برنامه ریزی و هدف گذاری کوتاه و میان و بلند مدت داشته باشیم تا بتوانیم بسنجیم که به چه میزان پیشرفت و موفقیت دست پیدا کرده ایم و چه اصلاحات و تغییراتی نیاز داریم تا در نهایت به تعالی سازمانی نیز کمک کنیم.

وی خاطرنشان کرد: خلاقیت، انگیزه و خودشکوفایی درونی از محورهای مهم کارآمدی است.

معاون رئیس جمهور اشاره ای هم به تلاش های صورت گرفته برای بهبود شرایط معیشتی کارکنان سازمان حفاظت محیط زیست داشت و خاطرنشان کرد: اگرچه پیشرفت های خوبی در این زمینه هست اما هنوز چالش هایی وجود دارد که باید با حرکت در مسیر و چارچوب قانون و اختیارات، برای رفع آن ها تلاش کرد.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست از انگیزه متعالی و فداکاری کارکنان محیط زیست گفت و افزود: کارکنان ستادی و استانی هر کدام به فراخور مسئولیت ها و تکالیف خود، موانع و سختی های نیز دارند.

به گفته وی، شرایط کنونی و همگرایی ایجاد شده میان دولت و سایر قوا در موضوع محیط زیست، فرصت مغتنمی است که باید به نفع محیط زیست کشور مورد استفاده قرار گیرد.  

گفتنی است، سید محمد مجابی معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست، مرتضی فرید مدیرکل دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات سازمان حفاظت محیط زیست، احمدرضا لاهیجان زاده مدیرکل حفاظت محیط زیست استان خوزستان و مجید کیان پور نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس شورای اسلامی از دیگر سخنرانان این مراسم بودند. همچنین در پایان این مراسم از کارکنان برتر استانی و ستادی سازمان حفاظت محیط زیست تقدیر شد.

تاریخ خبر:چهارشنبه 1395،6،17منبع: خبرگزاری ایلنا

مطالب دیگر
:: پرندگان تلف شده پارک ملی بوجاق جمع آوری شدند
:: خرید تجهیزات برای محیط بانان به مبلغ ۴۰ میلیارد تومان
:: تفریحات غیرایمن برفی بالگرد اورژانس را در ارتفاعات کردان نشاند
:: درمان دست فلج با تعویض عصب
:: جان باختن یک زن ۴۲ ساله تبریزی در حادثه آسانسور
:: رودخانه‌های رشت تالاب انزلی را تهدید می‌کنند
:: انفجار بیش از یک هزار کپسول گاز در حادثه دزفول
:: چند توصیه تغذیه‌ای برای مقابله با آلودگی هوا
:: قسمت جنوبی تالاب "شادگان" خشک شده است
:: آلاچیق‌های غیرمجاز دغدغه‌های زیست محیطی پارک ملی بوجاق
آمار کل بازدید کننده ها : 763980
بازدید کننده های امروز : 422
تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت محفوظ می باشد .
طراحی سایت